ທໍ່ປັດສະວະ Hemodialysis ໄລຍະຍາວ

ທໍ່ປັດສະວະ Hemodialysis ໄລຍະຍາວ