ຝາປິດ

ຝາປິດ

  • ກ້ອງຈຸລະທັດແກ້ວ

    ກ້ອງຈຸລະທັດແກ້ວ

    ຝາອັດປາກມົດລູກແກ້ວ Microscope ຜະລິດຈາກແກ້ວແທ້ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ optically.

    ການປົກຫຸ້ມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຖືຕົວຢ່າງຂອງທ່ານຮາບພຽງຢູ່ແລະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສໍາລັບການສັງເກດການພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ.